JUDr. Mgr. Ladislav ROVINSKÝ

JUDr. Mgr. Ladislav ROVINSKÝ

Phone: +421 905384171

Email: spolok.kosice@gmail.com